Ngày 27-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023.

Đây là lần thứ hai UBTVQH tổ chức hội nghị này, sau hội nghị đầu tiên về triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 được tổ chức vào đầu tháng 11-2021. Hội nghị nhằm triển khai Nghị quyết 47 về Chương trình giám sát năm 2023 của Quốc hội và Nghị quyết 23 về Chương trình giám sát năm 2023 của UBTVQH.

Trình bày báo cáo giám sát, ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho biết Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV vào năm 2023.

Nguyen Van Dai / Photo

Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội trên cơ sở xem xét, đánh giá khách quan, toàn diện về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn để cho ý kiến công tâm, khách quan tại kỳ họp.

Cùng với đó, Ban Công tác đại biểu phối hợp chặt chẽ với Tổng Thư ký Quốc hội để tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Đối với hoạt động chất vấn, Tổng Thư ký Quốc hội sẽ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Ban Dân nguyện thuộc UBTVQH, các Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan để phục vụ tốt hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội, phiên họp UBTVQH trong thời gian tới, trong tất cả các khâu.

Bên cạnh đó, đề xuất nhóm vấn đề chất vấn, tổng hợp thông tin, những vấn đề “nóng” về kinh tế – xã hội, dự kiến nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành tham gia trả lời chất vấn cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan mình trước Quốc hội, trước nhân dân về vấn đề mình phụ trách.

Người trả lời chất vấn phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, phải đối thoại, thảo luận với các đại biểu để cùng giải quyết những vấn đề quan trọng liên quan đến lợi ích của nhân dân, thảo luận những vấn đề mà xã hội đặc biệt quan tâm để đưa ra các biện pháp, giải pháp tháo gỡ, các cách thức ứng phó kịp thời đối với những vấn đề có thể ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước…

Về giám sát chuyên đề, trong năm 2023, Quốc hội giám sát 2 chuyên đề. Chuyên đề thứ nhất là “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng” tại kỳ họp thứ 5.

Chuyên đề thứ hai “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” tại kỳ họp thứ 6.

UBTVQH tiến hành giám sát 2 chuyên đề về: “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” tại phiên họp tháng 8-2023; “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021” tại phiên họp tháng 9-2023.

Theo Tổng Thư ký Bùi Văn Cường, việc lựa chọn địa bàn giám sát cần lưu ý nghiên cứu lựa chọn những bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt và chưa tốt để có cơ sở đánh giá đầy đủ các mặt của lĩnh vực. Đồng thời, cần tận dụng tối đa những kết quả giám sát đã thực hiện trước đây, kết quả của thanh tra, kiểm toán cũng như kết quả giám sát của HĐND cấp tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội để có thêm thông tin làm cơ sở xem xét, đánh giá đầy đủ, chính xác.

 

 

Nguyen Van Dai