Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 12: Nhiều người sẽ nhận trễ

Ngày 27.11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM có thông báo về lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 12.2023.

Cơ quan bưu điện tại TP.HCM chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH

Theo BHXH TP.HCM, Quyết định 166 năm 2019 của BHXH Việt Nam về quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp quy định việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng tổ chức chi trả.

Tuy nhiên do ngày 2.12 nhằm ngày thứ bảy nên BHXH TP.HCM thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 12.2023 như sau:

Thứ nhất, tổ chức chi trả bằng hình thức tiền mặt: bắt đầu từ ngày 2.12 đến ngày 25.12.2023

Thứ hai, đối với hình thức chi trả không dùng tiền mặt, Bưu điện TP.HCM chuyển tiền vào tài khoản người hưởng chậm nhất ngày 2.12.2023.

Tuy nhiên, đối với người hưởng có tài khoản nhận lương hưu tại các ngân hàng gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) thì Bưu điện TP.HCM sẽ chuyển tiền vào tài khoản người hưởng trong ngày 4.12.2023 (thứ hai) do các ngân hàng này không làm việc vào thứ bảy.

 

Thu Trang